ನನ್ನ ಹೊಸ ಬಿಕ್ಕಿದ ಸಾಲುಗಳಿವು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಓದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

ಬೆಳಕಿನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಕತ್ತಲೆ
ಒಬ್ಬಂಟಿ
**

ತಾವರೆ ಅರಳುವ ಮುನ್ನ
ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿತಂತೆ
ನೀನಿರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು
ನಾನು
ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ
ಹೇಳಿದನಂತೆ
ನೀನಿರುವಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು
ನಾನೂ ಸಹ
****

ಈ ಬೇಸಗೆ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಕೆ
ಅವಳಿಲ್ಲ
ಅವನೂ ಇಲ್ಲ
ಅವಳೂ ಇಲ್ಲ

***
ಬಯಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಇದ್ದೂ
ಸಾಕಾಗಿದೆ
ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ
ಇಲ್ಲವೆಂದೇ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ
ಈಗ ಪಡಸಾಲೆಗೆ ಬರುವ ತವಕ
ಇಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆ
ಕಣ್ಣೂ ಸಹ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ
**

ಹೂವು ಹೆಣೆದವಳು
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಳು
ಮುಡಿ ಇಲ್ಲದವಳು
ಕೊಂಡು ಹೋದಳು
ಗುಡಿಯೊಳಗಿನ ದೇವರು ನಗುತ್ತಿದ್ದ
ಇವಳು
ದೇವರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಳು
ಅರ್ಚಕ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದ
ಈಕೆಗೆ ಹೂವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಭಾವ
ಹೂವಿಗೆ ನರಕದ್ದೇ ನೆನಪು,
ಪರಿಮಳಗಳ ಸಂತೆಯಂಥ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ
**

ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಸೀಳುವ
ಕಣ್ಣಿಗೂ
ಈಗ ಸುಸ್ತು
**

ಅವಳು ಬಂದಳು
ಎದುರು ನಿಂದು
ಒಲವಿನ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಳು
ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ
ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿ ಬಂತು
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ
ಅಷ್ಟೇ,
ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಮಾತು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಕೆ
ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ
ನಾನೀಗ
ಅವಳ ನಗುವಿನ ನೆರಳನ್ನೇ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
**

ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಬಯಕೆ
ಎಲ್ಲದರಿಂದ
ಬುದ್ಧನಂತೆ
ಅದಕ್ಕೇ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದ
ಬಯಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು
ಅಖೈರುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ
**

ಬುದ್ಧ
ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ
ಮೌನದ ಒಳ
ಹೊಕ್ಕುವಾಗ
ಮಾತು ಹೇಳಿತಂತೆ
ನೋಡು, ನೀನು
ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ
ಬುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಕಿದ
ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು
ಈತ ಮೌನದ ಮೋಹಿ
**

ಮೌನಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ
ಬರೆಯಲು ಹೋದ
ಮಾತಿಗೆ
ಆಯಸ್ಸು ತೀರಿತು
**