ಇಂತದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಳೆಯದ್ದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಲೇಖನ ಹಾಕದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಏನೇನೋ ಹಾಕಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಬರೆದದ್ದು ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೇ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸೋಣ ಎಂದೆನಿಸಿದೆ.

ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ, ಲಹರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಪುಟಗಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿಂತಂತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರೂ ಬ್ಯುಸಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ.

ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಬಂಧ, ಲಹರಿ ಇಂಥ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಳೆಯ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರ ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.