ಸಾಂಗತ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾವೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿದೆವು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ೪೦ ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾದೆವು. ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಿತು ಎರಡು ದಿನ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರ, ಜತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಎಂಟು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ- ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಾವು ಬದುಕಿರುವ ಊರಿನತ್ತ ಹೊರಟಾಗ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವೆನ್ನುವಂತಿರುವ ‘ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್’ ನತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ  ಕಂಡಕ್ಟರ್ ‘ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರು, ‘ನಮ್ಮ ಹೆಣ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ನಮಗೂ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಆದರೂ  ಅನಿವಾರ್ಯದ ಕುದುರೆ ಏರಿರುವ ನಮಗೆ ದುಃಖಿಸುವ ಹಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ !
ಅಂದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ದಿನದ ಕಲಿಕೆ, ಖುಷಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ‘ಸಾಂಗತ್ಯ’ ದ್ದೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ .
ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದು www.saangatya.wordpress.com  ನೀವು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ www.saangatya@gmail.com.